februar 16, 2018

Mere om værdigrundlag

– Vi arbejder efter at give plads til både den enkelte og dennes netværks stemmer.

– Vi arbejder efter at mennesker er afhængige af at indgå i relationer – at være i
en kontekst og have tilhørsforhold.

– Vi arbejder på at møde mennesker hvor det er og fremme at den enkelte bliver hørt.

– Vi tror på at det at blive hørt i sammenhæng med andre giver nye muligheder i livet.

– Vi arbejder efter at give plads til forskellighed og derved fremme kreativitet og nye muligheder.

– Vi arbejder efter at være fleksible i forhold til mødesteder og tider på dagen og ved at hurtig
hjælp i kriser er essentiel.

– Vi tager ansvar for de dialogiske processer ved altid at arbejde i teams og til stadighed at
sætte spørgsmål ved vores egen forståelse.

– Vi arbejder efter at være gennemsigtige og transparente – også når det er svært.