marts 8, 2018

Hvem kan henvende sig?

Hvis man oplever at stå i en krise eller en anden vanskelig situation og man ikke ved hvad man skal gøre ved det.

Det kan være socialt udsatte borgere med komplekse problemstillinger tæt inde på livet som psykosociale sårbarheder, psykiske lidelser, misbrugsproblematikker, hjemløshed, kriminalitet, fysiske lidelser ol.

Det kan være borgere som ikke har disse problemstillinger tæt inde på livet, men som er i risiko for at udvikle misbrugsproblematikker, hjemløshed ol. eller borgere med en bekymring for en person i deres netværk.

Det kan være borgere som er marginaliseret eller er i risiko for social marginalisering og eksklusion fra f.eks. uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet, bolig eller som har en ustabil boligsituation.

Det kan være borgere, der er i risiko for at miste deres netværk, eller som har et spinkelt netværk.