januar 21, 2018

Hvad er Åben Dialog?

Åben Dialog er en netværks baseret tilgang som bygger på tanken om at problemer,
udfordringer, løsninger og forandringer findes i samspillet mellem mennesker.

Åben Dialog bygger således på ideen om, at menneskers kriser, problemer, udfordringer
opløses gennem dialog og refleksion der gør det muligt at tilvejebringe nye fælles
forståelser, fortællinger og forandringer.

I Åben Dialog samtaler har ingen patent på sandheden og alles bidrag vægtes med lige stor gyldighed og vigtighed.