Velkommen til Foreningen frivillig åben dialog netværk

Hvad tilbyder vi?

Vi tilbyder gratis Åben Dialog samtaler med dig og dit netværk.
Åben Dialog

Vi afsætter 90 min. til hver samtale. I Åben Dialog samtaler er der som udgangspunkt ikke en dagsorden og dermed heller ikke et fastlagt mål for samtalen. Vi tager udgangspunkt i hvad du og dit netværk oplever som vigtigt og betydningsfuldt at tale om lige netop nu. Undervejs i dialogen vil du opleve at de to dialogpartnere vil tage en eller flere korte reflekterende samtaler med hinanden om hvad de er blevet optaget af i dialogen med jer og hvilke tanker de får om det. Afslutningsvis vil de opsummere hvad I har talt om og hvorvidt det giver mening for dig at invitere dit netværk til en ny samtale.

 • Hvor?

  Vi tilbyder at komme hjem til dig eller til et andet sted du foretrækker

 • Hvem kommer du til at tale med?

  Vi arbejder i teams af 2 personer som har uddannelse i Åben Dialog

 • Hvor ofte?

  Vi kan tilbyde en eller flere samtaler

 • Tavshedspligt

  Alle frivillige Åben Dialog medarbejdere har tavshedspligt

Åben Dialog samtaler

Til borgere i Aarhus og omegn
Foreningen

Består af en bestyrelse og frivillige som alle har uddannelse i Åben Dialog Relations – og netværksarbejde

Værdigrundlag

Vi arbejder efter at alle mennesker har værdi i sig selv og er eksperter på eget liv

Hvem kan henvende sig?

Alle borgere eller netværk til borgere som oplever at stå i en krise eller anden vanskelig situation

Kontakt os

Hvis du tænker Åben Dialog samtaler er noget for dig

Hvornår kan Åben Dialog være en god ide?

Når du oplever at stå i en krise eller i en anden vanskelig situation og du ikke ved hvad du skal gøre ved det.

Nyheder

under opbygning...

Bestyrelsen

I Foreningen Frivillig Åben Dialog Netværk
Rita Christensen
Rita Christensen
Stifter og daglig leder af foreningen
Rita er uddannet ergoterapeut og har mange års erfaring i psykiatrien. Har den 2 årige uddannelse i Åben Dialog Relations- og netværksarbejde
Peter Schulz
Peter Schulz
Medstifter og formand i foreningen
Peter er uddannet pædagog med mange års erfaring i psykiatrien. Har den 2 årige uddannelse i Åben Dialog Relations – og netværksarbejde samt den 3 årige Åben Dialog uddannelse i England
Karen Thyrsting
Karen Thyrsting
Medstifter og næstformand i foreningen
Karen er tidligere leder på den 2 årige uddannelse i Åben Dialog Relations – og netværksarbejde. Har diplomuddannelse i Åben Dialog og uddannet sygeplejerske med mange års erfaring i psykiatrien.
Irene Christensen
Irene Christensen
Medstifter og bestyrelsesmedlem i foreningen
Irene er uddannet social kandidat og har mange års erfaring med frivilligt arbejde og socialt sårbare unge